500 نکته در تصویربرداری دیجیتال (نکات 51 تا 100)

500 نکته در تصویربرداری دیجیتال (نکات 51 تا 100)

51- چرخش افقی دوربین (Panning)

حرکت دوربین از پهلو را Pan یا چرخش افقی دوربین می نامند. پس اگر از شما خواسته شد به سمت راست Pan کنید، شما به آرامی و یکنواخت دوربین سمت راست، افقی می چرخانید.

52- حرکت عمودی دوربین (Tilting)

حرکت عمودی دوربین، هنگامی است که شما سر دوربین را بالا یا پایین می برید. این حرکت را با احتیاط و هدفمند انجام دهید تا تماشاگر را از خود بی خود نکنید.

53- نمای وضوح کشی یا تصحیح وضوح (Pull – Focus Shot)

برای نمای Pull-Focus نیاز خواهید داشت که فاصله را دستی تنظیم کنید اما این نما برای افزودن تأکید در تصاویر، بسیار عالی هستند. با به کارگیری تنظیم دستی فاصله، شما می توانید پیش زمینه را محو (خارج از فوکوس) کنید و آن گاه توجه تماشاچیان به میانه یا پس زمینه معطوف شو. یا برعکس پس زمینه را محو کنید تا برای جذابیت پیش زمینه تأکید داشته باشید.

54- بُرش پرشی (Jump Cuts)

برش های پرشی نمونه درخشانی است از این که، شمار قوانین سفت و سخت فیلم سازی واقعاً زیاد نیست. از نگاه سنتی، بُرش پرشی مانند اشتباه فیلم ساز دیده می شد، جایی که صحنه، یکنواخت و آرام با آن چه به دنبالش می آید، پیش نمی رود.

55- پرش نخست (Jump1)

نخستین نمای شما بازیگر را نشان می دهد، که به سوی دوربین می آید. بازیگر حدود 6 متر از شما فاصله دارد.

56- پرش دوم (Jump2)

بازیگر به سوی شما می آید در حالی که از او فیلم می گیرید، اما شما تمام مسیری را که او به سوی شما می آید را فیلم نمی گیرید. به جای آن تنها چند ثانیه را ضبط می کنید.

57- پرش سوم (Jump3)

در نمای بعدی، بازیگر به گونه ای معجزه آسا به فاصله 5.5 متری، جسته است. این به دلیل آن است که وقتی شما فیلم برداری را نگه داشتید، او همچنان به دوربین نزدیک می شد. اکنون بازیگر تقریباً بالای سر دوربین است. به نظر می رسد که او در مدت کوتاهی فاصله ای طولانی را پریده است. شما ندانسته برش پرشی خلق کرده اید.

58- نوآور باشید (Be Creative)

پرش خنده آور بازیگر یک اشتباه بود، اما اگر می خواستید داستان خنده آوری از آب درآورید، چه؟ اکنون برش پرشی شما می تواند آگاهانه باشد و شما قوانین تصویربرداری را به روش دلخواه، می شکنید چون نوآورانه است!

59- فضای بازیگر (Lead Room)

Lead room، فضایی است که در پیش موضوع یا بازیگر، خالی می گذارید تا در ادامه حرکتش به آن جا برود. دوست ما گام بر می دارد و از راست به درون نما می آید، از چپ، از نمای ما بیرون می رود. باید مسیر حرکت و فضای در پیش او در طول فیلمبرداری باز و خالی باشد.

60- نمای دوربین متحرک (Tracking)

نمای متحرک، نمایی است که شما با دوربین به گونه ای موضوع خود را دنبال می کنید که آن را در قاب تصویر خود همچنان داشته باشید. در این تلاش نباید بگذارید موضوع شما (شخص، خودرو، ...) از قاب تصویر شما بیرون رود.

قاب بندی (Framing)

61- طراحی نماها (Plan a Shot)

هنگامی که دوربین دارید، الزاماً نباید تنها دکمه ضبط آن را بفشارید. بکوشید زمانی را هم برای اندیشیدن به آن چه می خواهید ضبط کنید و چگونگی انجام آن کنار بگذارید. به بیان دیگر نماهای خود را گام به گام طراحی کنید.

62- بیازمایید (Test Run)

ضرری ندارد که پیش از ضبط نمای اصلی، آن چه را که می خواهید فیلم بگیرید را آزمایش کنید. می توانید بی آن که دکمه ی ضبط را بزنید، نماهایی را که در نظر دارید، تمرین کنید.

 

63- ترکیب بندی (Composition)

ترکیب بندی یکی از عناصر کلیدی است که در پشت هر فیلم خوش منظری نهفته است. اگر شما چند فن سودمند درباره ی ترکیب بندی تصویر بیاموزید، از تصاویر معمولی و پیش پا افتاده خود تصاویری جذاب به دست می آورید.

64- قانون سه گانه (Rule of Third)

دانستن قانون تقسیمات سه گانه، ضروری است. تصور کنید، تصویر شما با دو خط موازی افقی و عمودی به گونه ای مساوی تقسیم شود (9 مستطیل). برای ایجاد تعادل در کشمکش عناصر بصری در نمای خود، بکوشید موضوع یا عنصر بصری خود را در محل برخورد خطوط جای دهید. یا آنکه دست کم، موضوع یا عنصر تصویری بر روی این خطوط که به نسبت 1.3 و 2.3 تقسیم شده اند، جای گیرند.

65- به کار گیری زوم (Using Zoom)

چند جمله دیگر درباره زوم: به کارگیری از زوم ممنوع نیست! شما می توانید زوم را برای قاب کردن نمایی که می خواهید از نزدیک داشته باشید، به کار ببرید. یا می توانید به آرامی، نرمی و یکنواختی برای جلب توجه روی نقطه جذابی از تصویر خود زوم را به کار ببرید.

66- زوم ناگهانی (Crash Zoom)

اگر میخواهید بیش تر نوآوری کنید، می توانید آن چه به عنوان زوم ناگهانی نام برده می شود را به کار گیرید. یعنی هنگامی که از زوم پیش یا زوم پس به تندی به کار گرفته شود، برای با آب و تاب نشان دادن فیلم شما، تأثیر شگفت انگیزی دارد و در نماهنگ ها بسیار به کار می رود. به یاد داشته باشید پیش از فیلم گرفتن آن را تجربه کنید تا بتوانید روی چیز خاصی زوم پس یا زوم پیش کنید.

67- نکته ای درباره قاب بندی (Framing Tip)

هنگامی که یک موضوع را به ویژه یک شخص را قاب بندی می کنید، بکوشید پایین صفحه ی نمایش پایین تر از همه مفاصل بیفتد. نمایی که از آرنج بریده شده، غریب تر از نمایی است که از انتهای ساعد بریده باشد.

68- بریدن (Cutting it)

یک اشتباه متداول در قاب بندی، بریدن بالای سر شخص یا حذف نوک پا می باشد.

69- بریدن بالا (A Cut Above)

اگر میخواهید نوآوری کنید، می توانید تعمداً بالای سر کسی را با قاب بندی بیرون قاب بگذارید. فرض کنید، برای نمونه می خواهید در خلال یک گفت و گو برای نزدیک تر شدن، زوم پیش کنید.رمز کار این است که اطمینان دهید که عمداً و به منظوری چنین کاری کرده اید. بسیاری از عکاسان هنگام عکسبرداری از چهره، بخشی از بالای سر موضوع خود را برای ایجاد پویایی بیش تر ترکیب بندی در کادر، نمی گنجانند.

70- تنوع بخشیدن به نماهای دور (Spice Up Long Shot)

نمای دور ممکن است بدون چیز دیگری در قاب تصویر، کسل کننده باشد. بکوشید چیز جالبی را به پیش زمینه بیفزاید، بی آنکه نگاه را از تمرکز اصلی در نمای خود بگردانید.

71- کاملاً طبیعی (All Natural)

پیش تر مکان ها امکانات طبیعی برای قاب بندی فراهم می کنند! از درختان و گیاهان برای قاب بندی نمای خود و برای افزودن عناصر  جالب بصری کمک بگیرید.

72- شما هم (Make Your own)

شماری از فیلم سازان حرفه ای هستند که "کلک" می زنند و از همکار خود می خواهند که شاخه ای از گیاهان یا درختان را در نما نگاه دارند تا قاب نمای شان، جذاب تر شود.

73- پرسپکتیو (Perspective)

شما احتمالاً چیزی از پرسپکتیو در کلاس هنر را به یاد می آورید. در فیلم سازی بسیار حیاتی است که برای خوش آمدن تصاویر، عمق و بافت ایجاد کنید. به جای آنکه از موضوع خود از روبه رو فیلم بگیرید، که تخت و خسته کننده به نظر رسد، بکوشید زاویه دوربین به موضوع را دگرگون کنید. آن گاه به تماشاچی آگاهی بیش تری، می دهید.

عمق میدان چیست؟ (What is Depth of Field)

74- وضوح پذیرفتنی (Acceptable Focus)

هنگامی که عدسی دوربین شما روی نقطه ویژه ای فوکوس شده است، فاصله ای در پیش و پس از آن نقطه هست که جزئیات تصویر در آن واضح اند و محو دیده نمی شوند. این فاصله که در آن اجسام و اشیا واضح دیده می شوند را عمق میدان وضوح گویند.

75- به تقسیمات سه گانه بیاندیشید (Thinking in thirds)

یک سوم عمق میدان وضوح در پیش و دوسم آن در پس نقطه کانونی (فاصله میزان شده) قرار گرفته است.

76- زوم پیش (Zooming in)

عمق میدان وضوح (اندازه از عمق قاب تصویر که وضوح تصویر را در آن می توان پذیرفت) با افزایش فاصله کانونی کاهش می یابد. هنگامی که زوم پیش می کنید، وضوح قابل پذیرش تصویر در قاب، کمتر می شود.

جایگاه دوربین، زوایا و تراز چشم (Camera Placement, Angles and Eye Lines)

77- جای دوربین (Positioning)

جایی که دوربین را استوار می کنید، بسیار مهم است. اگر آن را جایی بگذارید به دور از رویداد، بیننده احساس خواهد کرد که او هم درگیر ماجراست.

78- از پیش بیاندیش(Thinking Ahead)

همیشه به نمای بعدی خود بیاندیشید که چه می تواند باشد. اگر شما با یک نمای دور، که همه صحنه ها را نشان می دهد، آغاز می کنید، آیا نمای دوم شما می تواند نمای نزدیکیباشد با جزئیات بسیار یا چشمانی گویا یا نگاه تند و گذرای یک رهگذر؟

79- سایه روشن (Areas of Light and Shadows)

اگر این شانس را ندارید که جای فیلم برداری را پیش از فیلمبرداری ببینید، مانند هنگامی که به مسافرت یا مهمانی رفته اید، به دنبال فضای سایه و روشن باشید.

80- رنگ ها و جذابیت ها (Color and interest)

اگر همیشه نتوانستید جای روشنی بیابید، به دنبال رنگ های درخشان و نیرومند باشید تا جایی جالب به دست آورید. این مکان ها ممکن است نور غیرعادی داشته باشند یا مانند اتاقی، خودش شکل عجیب و غریبی دارد.

81- دور و بر را بکاوید (Scout Around)

اگر می توانید پیش از فیلمبرداری جا را بررسی کنید، مانند محل مراسم عروسی که یک نمونه ساده است، حتماً این کار را بکنید. این کار به شما اطلاعات با ارزشی می دهد از این که کجا دوربین خود را برپا کنید یا این که کجاها باید روی دست فیلمبرداری کنید.

82- به دنبال مجوز باشید (Seek Permission)

هنگامی که جایی را میبینید مثلاً مراسم عروسی، وقت بگذارید، ببینید آیا مردمانی که آن جا هستند با فیلمبرداری مسئله ای ندارند.

83- فیلم برداری در مکان های عمومی (Filming in Public Place)

فیلمبرداری در خیابان معمولاً مسئله ای نیست به شرطی که مزاحمتی فراهم نیاورید. با این حال، سیستم حمل و نقل عمومی و ساختمان های اداری (موزه ها و گالری ها) تنها هنگامی به شما اجازه فیلمبرداری می دهند که از پیش درخواست مجوز کرده باشید.

84- تنظیم زاویه (Angle Adjustment)

به کارگیری دوربین از زوایای گوناگون، فیلم را جذاب تر، مهیج تر و دیدینی تر می کند. زوایای گوناگون دوربین همچنین می تواند برای بازگویی داستان به شما کمک کند، چرا که اطلاعات برای بازگویی داستان به شما کمک کند، چرا که اطلاعات بیشتری به بیننده می دهد.

85- هم ارتفاع با سر (Level - Headed)

بسیاری از نوآموزان به سادگی دوربین را روشن و به چشم خود نزدیک می کنند و آغاز به ضبط می کنند. اگر همیشه چنین کرده اید، همه نماهای شما از یک ارتفاع گرفته شده است و به این ترتیب فیلم یکنواخت و کسل کننده به نظر خواهد رسید.

86- ارتفاع گوناگون (Vary the Filming Hight )

بکوشید که از ارتفاع گوناگون ضبط کنید. نمای از بالا می تواند چشم اندازی جالب و روبه پایین نمایی شلوغ از صحنه به ما بدهد. نمای از پایین، که از نزدیک زمین برداشته شده است، می تواند نزدیکتر به رویداد باشد – برای هنگامی که ماشین ها و دوچرخه ها از دل هم می گذرند – ایده آل است.

87- دیدگاه (Point of View)

نمای دیدگاهی (POV) چنان است که گویی از چشمان موضوع یا بازیگر، فیلم گرفته شده است. شما آن چه را می بینید که آن ها می بینند.

88- فیلمبرداری رو به بالا (Shooting Up)

هنگامی که از صحنه ای فیلم برداری می کنید، مانند یک گفت و گو که شخص مستقیماً به دوربین نگاه می کند، نگاه رو به بالای دوربین، احترام و بزرگی او را می رساند.

89- فیلمبرداری رو به پایین (Shooting Down)

هنگامی که از صحنه ای مانند گفت و گو فیلم برداری می کنید و سر دوربین رو به پایین است، می تواند از قدر و منزلت موضوع شما بکاهد. یا او را کوچک تر جلوه دهد!

90- فیلمبرداری هم تراز (Shooting Straight on)

اگر نمی دانید که از چه زاویه ای باید از موضوع خود فیلمبرداری کنید، دوربین را درست هم تراز با چشمان موضوع خود قرار دهید.

91- گفت و گوی رو در رو با دوربین (Talking Direct to Camera)

اگر نمی خواهید یک آدم درون قاب تصویر چیزی را بخواند (مانند یک روایت) باید بیرون قاب تصویر، این کار را بکند. این کار برای تماشاچی ناراحت کننده است چرا که احساس می کند راوی می خواهد بگریزد یا طفره رود. روایتگر خود را بفرستید تا کار خود را یاد بگیرد!

92- ذهن خود را آماده کنید (Make Your Mind Up)

اگر قرار نیست موضوع مستقیماً به دوربین نگاه کند، به او بگویید. برای بیننده دلسرد کننده است که یک باره آدمی را ببیند که مستقیماً به آن ها چشم دوخته است. دیگر این که اگر دارید فیلم داستانی درست می کنید، این حقه می تواند برای جلب توجه تماشاگر به کار گرفته شود.

93- چشم تو چشم (Eye to Eye)

اگر می خواهید که بیننده شما دریابد که دو نفر به یکدیگر نگاه می کنند، هنگامی که نمای آن ها را جداگانه فیلم برداری می کنید، تراز چشمی آن ها باید با یکدیگر مطابقت کند. اگر یکی به بالا نگاه می کند، پس دیگری، باید به پایین نگاه کند.

94- بازی با نماهای تراز چشمی (Playing with Eye Lines)

شما می توانید با نماهای تراز چشمی برای ایجاد حالت نمایشی (Dramatic) یا خنده آور، بازی کنید. مثلاً اگر یک بازیگر مستقیماً به دیگری اما بازیگر دیگر به دوردست نگاه کند، این می تواند اشاره به یک بحث، عصبانیت، حتی شرمندگی یا خجول بودن داشته باشد.

95- جزئیات کافی بدهید (Give Plenty of Detail)

بکوشید به بیننده خود تا جایی که ممکن است جزئیات بدهید. در گفت و گوها، نمای دو نفره و از روی شانه معمولاً به کار گرفته می شود و نشان می دهد دو یا چند نفر در این صحنه درگیرند.

96- قانون 30 درجه یا 30 درصد (Rule 30o or %30)

هنگامی که بین نماها تنوع کافی وجود ندارد، شما قانون 30 درجه (30 درصد) را می شکنید. پس اطمینان حاصل کنید، هنگامی که دوربین را حرکت می دهید، دست کم 30 درجه این کار را بکنید. یا اگر قاب بندی خود را دگرگون می کنید (به وسیله زوم)، دست کم 30 درصد دگرگون کنید.

97- حرکت افقی و عمودی (Panning & Tilting)

از پیش حرکت افقی و حرکت عمودی دوربین را تمرین کنید. نه تنها برای اینکه می توانید آن چه را می خواهید ضبط کنید، بلکه برای این که خاطر جمع شوید فضای کافی برای حرکت دوربین در اختیار دارید و با آسودگی این کار را می توانید انجام دهید.

98- برداشت آهسته (Take it Slow)

حرکت افقی دوربین و حرکت عمودی دوربین باید آهسته، یکنواخت و روان انجام گیرد. این آهستگی به چشم بیننده فرصت کافی می دهد که رویداد را دنبال کند. هنگامی که حرکتی را تماشا می کنیم، چشم ما به طور طبیعی مانند تیر دنبال رویداد می رود.

99- نمای متحرک (On Track)

رویداد را با نمای متحرک دنبال کنید. در سینما، در ابزار صحنه، دستگاه چرخ داری وجود دارد که به آن دالی، گردونه یا روانه می گویند. شما می توانید یک چیزی شبیه آن سر هم کنید. اطمینان حاصل کنید هر آنچه به کار می گیرید، حرکت نرم و یکنواختی دارد تا با تکان های ناگهانی مواجه نشوید. صندلی چرخ دار، چهار چرخ های فروشگاه ها یا سطل آشغال چرخ دار همگی می توانند، سودمند باشند!

100- یک آغاز و یک پایان (A Beginning & an End)

به هر نمای متحرک خود، چه حرکت افقی، عمودی یا روانه ای باشد، یک آغاز و یک پایان بدهید. در غیر این صورت، نما، سرگردان به نظر خواهد رسید و بیننده را گیج می کند.

 

500 نکته در تصویربرداری دیجیتال ( نکات 1 تا 50 )

500 نکته در تصویربرداری دیجیتال (نکات 101 تا 150)

نظرات

بسیار عالی سپاس از شما

شنبه 1401/08/14 00:34