ارائه گارانتي 3 ماهه براي قطعه تعمير شده

تمامی دوربین یا لنزهایی که در سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین تعمیر شده باشد، دارای گارانتی سه ماهه ی تعمیرات است که گارانتی علاوه بر گارانتی 24 ماهه انحصاراً مشمول قطعه تعمیرشده است. بدین صورت که اگر دوربین و یا لنزی در این مجموعه تعمیر گردد چه گارانتی ایده آل دوربین داشته باشد و چه نداشته باشد ، تا سه ماه آن قطعه ای که تعمیر شده است مجدداً به همان دلیل قبلی ایراد پیدا کند، مشمول گارانتی پس از تعمیر گردیده و قطعه به صورت رایگان مجدداً تعویض خواهد شد.

ضمانت نمودن قطعه تعمیر شده به مدت سه ماه ، نشانگر اطمینان ما از نتیجه کارمان است.