دوربين کانن

دفترچه راهنمای دوربین

نمایش فایلهای RAW در ویندوز و فتوشاپ

نمایش فایلهای RAW در ویندوز و فتوشاپ، این فایلها در دوربینهای کانن با پسوند CR2 و در فایلهای نیکون با پسوند NEF نمایش داده میشود.

دانلود نرم افزار پخش فایلهای تصویری

دانلود نرم افزار VLC Media Player

نرم افزار پخش اکثر فایلهای تصویری

دانلود نرم افزار پخش فایلهای تصویری

دانلود نرم افزار Media Player Classic Home Cinema

نرم افزار پخش اکثر فایلهای تصویری

دانلود نرم افزار پخش فایلهای تصویری

دانلود نرم افزار KM PLAYER

نرم افزار پخش اکثر فایلهای تصویری

دانلود CODEC

دانلود نرم افزار CODEC

Windows media player