بازيابي عکسهاي از دست رفته

حذف شدن ناخواسته عکسها برای هر کسی ناراحت کننده و برای صاحبان آتلیه فاجعه بار است. حذف شدن عکسها عموماً به دلیل خرابی کارت حافظه و یا هارد دیسک ، تخریب ویروسی ، Delete و یا Format نمودن اشتباهی و .... اتفاق می افتد.

به دو دلیل بازگرداندن عکسها را بایستی از بازگرداندن دیگر فایلها مجزا دانست:

  1. 1) فایلهای تصویری ، بخصوص اگر حجم عکسها بالا باشد (همانند عکسهای آتلیه ای) به سادگی برگشت پذیر نیستند و تنها توسط برنامه هایی بازمیگردند که اختصاصاً برای ریکاوری عکسها ساخته شده باشند.
  2. 2) عموماً این عکسها محرمانه میباشند و همواره خطر افشای آنها توسط مراکز غیر رسمی بازیابی فایل وجود دارد.

بازیابی عکسهای از دست رفته یکی دیگر از خدمات تعمیرگاههای سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین ،  است تا این مرکز بتواند دامنه خدمات پس از فروش خود را ، گسترده تر سازد.