تعمیرات دوربين / تعمیرات لنز بدون گارانتی

بجز دوربینهای کانن، نیکون و فوجی فیلم که گارانتی ایده آل دوربین دارند در سازمان خدماتی تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین، تمامی دوربینها و لنزهایی که فاقد گارانتی نیز میباشند سرویس و تعمیر میشوند. به عبارت بهتر تمامی دوربینها و لنزهای بدون گارانتی،  از هر مارک و برند و از هر نوع و مدلی که باشند در این سازمان پذیرش و تعمیر میشود و با استفاده از دستگاه های پیشرفته Adjustment Software تنظیمات نهایی میگردند.

تمامی قطعات و قسمتهای تعمیر شده به مدت سه ماه ضمانت میگردند که این امر نشان دهنده‌ی اطمینان ما از نتیجه کار است.