سرويس و تنظیم رايگان دوربين هاي عکاسي

سرویس حسگر (CCD - CMOS) یکی دیگر از خدمات رایگانی است که باید به دفعات صورت گیرد. حسگر دوربین ها با توجه به فضایی که در آن به کار گرفته میشود احتمال کثیف شدن داشته و نیاز به تمیز کردن پیدا میکنند. هر چقدر دود و غبار و ریزگرد در فضای عکاسی بیشتر باشد حسگر دوربین را باید در دفعاتی با فاصله زمانی کوتاه تر برای سرویس به تعمیرگاه آورد. به طور متوسط تقریبا هر دو ماه یکبار حسگر یک دوربین باید تمیز شود.

پس تا زمانی که گارانتی شما اعتبار دارد هر دو ماه یکبار از این فرصت استفاده کرده و دوربین خود را در سازمان خدمات تعمیرگاه مرکزی دوربین / ایده آل دوربین، به صورت رایگان سرویس رایگان  کنید.