منوی تعمیرگاه دوربین

دیجی کالا


دیجی کالا
دیجی کالا

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 28 مهرماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

مشکل فوکوس

 

پرداخت مبلغ  نه میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و سیصدو هشتاد و پنج ریال


 

تاریخ سوم مهرماه 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آب خوردگی شدید

 

پرداخت مبلغ  هفت میلیون و پانصد و پانزده هزار و چهارصدو سیزده ریال


تاریخ 4 تیرماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده - MainBord - مدار فلاش - DCDC

 

پرداخت مبلغ  سیزده میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و پنجاه و چهار ریال


تاریخ 20 فروردین 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

دوربین شارژ نمی کرد- MainBord 

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال


تاریخ 20 فروردین 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

لنز دوربین

 

پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و شصت هزار ریال


تاریخ 5 اسفند 1394

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه شدید

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و یک هزار ریال


تاریخ 3 آذر 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده / مین فلاش

 

پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و دویست و یک ریال


تاریخ 24 آذر1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

موتور لنز

 

پرداخت مبلغ هفت میلیون و هفتصد و سی وهشت هزار و پانصد و سی و دو ریال


تاریخ 29 آذر 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده / Main board

 

پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفت هزار و هفتصد و نود و هشت ریال


تاریخ 7 دی 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard - LCD

 

پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سه هزار و ششصد و شصت و نه ریالتاریخ 5 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard - نویز در تصویر

 

پرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و بیست و سه هزار ریالتاریخ 8 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard و شکستگی LCD

پرداخت مبلغ دو میلیون و یک صد و پنجاه و هشت هزار ریال به صورت نقدیتاریخ 8 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

تاری تصویر و عدم امکان شارژ

 

پرداخت مبلغ هفت میلیون و  بیست و نه هزار ریال


تاریخ 10 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده شدید - روشن نمی‌شود

 

پرداخت مبلغ پنج میلیون و نهصد و بیست و سی و هشت هزار و هفتصد و شصت و یک ریال


تاریخ 30 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

MainBoard - ضربه خوردگی

پرداخت مبلغ سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال


تاریخ 31 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی ، خرابی مین بورد و بدون پلک 

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و هفتصد و شانزده ریال


تاریخ 7 تیرماه 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آبخورده - خاموش

 

پرداخت مبلغ پنج میلیون و سیصد و هفده هزار و پانصد و بیست و سه ریال


تاریخ 20 تیرماه 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی ، خرابی شاتر

پرداخت مبلغ دو میلیون و چهل هزار ریال


تاریخ 20 خرداد 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

احتیاج به موتور

طبق درخواست مشتری یک لنز 55-18 برای ایشان خریداری گردید.


تاریخ 15 شهریور 1395

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

خرابی Main Board - دستگاه نو خریداری شد

 

 


تاریخ 5 آبان 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

لکه در ویزور

 

پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد و پانزده هزار  ریال


تاریخ 18 آبان ماه 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

آب خورده ، خرابی MainBoard

پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد و شصت و سه هزار و سیصد و نود و چهار ریال


تاریخ دوم دی ماه 1395

 

بابت بیمه

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی بسیار شدید

 

پرداخت مبلغ دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و هفتصد و پنجاه و دو ریال

نظرات
 

021-66720048 دفترجمهوری
021-88840065 دفتر هفت تیر
خیابان جمهوری،بعد از تقاطع شیخ هادی ساختمان آلومینیوم،طبقه11 واحد1117 تعمیرگاه مرکزی دوربین
میدان هفت تیر ابتدای خیابان بهارشیراز پلاک 189 طبقه3 واحد 6و7 شرکت ایده آل دوربین
مشاهده کلیه اخبار
نمایندگان فروش
CANON NIKON
=