پیکسل

پیکسل

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ 13 شهریورماه 1395

 

بابت بیمه

 

ایراد مشمول بیمه: 

ضربه خوردگی شدید/خرابی LCD/ خرابی فلاش

 

یک کیت دوربین نیکون D7200 با لنز 140 - 18 آکبند بجای کیت فوق تحویل گردید

نظرات