منوی تعمیرگاه دوربین

نمایندگی کانن - نکاتی برای به کار گیری رنگ ها در عکاسی


نمایندگی کانن - نکاتی برای به کار گیری رنگ ها در عکاسی

نمایندگی کانن - در دنیای عکاسی رنگ یکی از اولین المان هایی است که مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا همه جا وجود دارد .

اما فراوانی آن باعث نمی شود تا ما به این نکته بیندیشیم که رنگ ها به چه صورت بر مود ها و حالت های ما تاثیر گذار هستند .

در این مطلب به بیان این نکته می پردازیم .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

رنگ های اصلی

در دنیای عکاسی ؛ سه رنگ را به عنوان رنگ های اصلی می شناسیم و این سه رنگ عبارتند از قرمز ؛ آبی و زرد .

رنگ های ثانویه از ترکیب این سه رنگ به وجود می آیند . به عنوان مثال ؛ ترکیب رنگ های آبی و زرد ؛ سبز را به وجود می آورد و ترکیب شدن رنگ های قرمز و آبی موجب به وجود آمدن رنگ بنفش خواهد شد .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

چرخه رنگ ها ؛ نموداری دایره ای است که نحوه ارتباط رنگ های متفاوت با یکدیگر را نمایش می دهد .

هر یک از رنگ ها به صورت پیوسته در ارتباط با سایر رنگ های مجاور خود قرار می گیرد .

هارمونی رنگ ها

هارمونی رنگ ها به حالتی از ترکیب رنگ ها در یک عکس گفته می شود که موجب خوشایند دیده شدن یک صحنه برای چشم انسان می شود .

و زمانی که دو یا چند رنگ متفاوت به صورت مکمل برای یکدیگر عمل می کنند در این شرایط ؛ نوعی هارمونی رنگ به وجود آمده است .

این یک نکته بسیار ظریف در هنر و زیبایی شناسی است زیرا عکاسان و سایر هنرمندان تجسمی از هارمونی رنگ ها برای انتقال یک مود یا حالتی عاطفی استفاده می کنند .

تعداد هارمونی های قابل استفاده برای عکاسان چندان گسترده نیست و در سطح محدودی قرار دارند .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

مونوکروماتیک یا همسان ؟

هر یک از این موارد نوعی از هارمونی در رنگ می باشند .

در یک هارمونی رنگ مونوکروماتیک ؛ از مقدار های متفاوتی برای روشنایی و حالت اشباع برای تنها یک رنگ استفاده می شود .

اما در هارمونی رنگهای همسان ؛ رنگ های نزدیک به هم بر روی چرخه رنگ ها در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند .

در اینجا هنوز هم یک رنگ به صورت غالب قرار دارد اما رنگ های ثانویه ؛ موجب بهتر دیده شدن آن خواهند شد .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

آفرینش و به وجود آوردن هر دو گروه از این هارمونی ها بسیار آسان می باشد و هنرمندان عکاس به طور معمول از آنها استفاده می کنند .

هارمونی مونوکروم , موجب تثبیت یک حالت و یا ایجاد حس توازن در درون عکس می شود .

اما در هارمونی رنگ های همسان ؛ نوعی حالت صافی و یک دست بودن در سراسر بخش های تصویر به وجود می آید .

رنگ های مکمل

رنگ های مکمل , آن دسته از رنگ هایی هستند که بر روی چرخه رنگ ها به طور مستقیم در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار می گیرند .

بنابراین ؛ مکمل یک رنگ اصلی ؛ یک رنگ ثانویه می تواند باشد . به عنوان مثال قرمز و سبز ؛ رنگ های مکمل یکدیگر به شمار می آیند .

رنگ های مکمل را کنتراست رنگی نیز می نامند و زمانی که در اشباع کامل مورد استفاده واقع می شوند حالت های دراماتیک بسیار شدیدی را در درون یک عکس به وجود می آورند

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی .

رنگ اصلی یا رنگ برتر

رنگ اصلی به طور معمول رنگی است که به میزان بیشتری در درون عکس دیده می شود .

از ایجاد رنگ اصلی برای ایجاد حس برتری در درون عکس استفاده می شود .

این حالت زمانی به صورت قوی تر در یک عکس مشاهده می شود که هر یک از رنگ های اصلی , به عنوان رنگ برتر در درون عکس استفاده شوند.

رنگ های دارای تراکم بالاتر , چشم بیننده را به سمت خود می کشانند و از این روی دید بیننده یا مخاطب عکس را به سمت خود می کشانند .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

رنگ های پیشرو پس رو

رنگ های پیشرو ؛ طیف رنگ های گرم بر روی چرخه رنگ ها هستند و از جمله آنها می توان به رنگ های قرمز ؛ قرمز – بنفش ؛ زرد ؛ زرد- نارنجی ؛ نارنجی می توان اشاره نمود .

رنگ های پیشرو زمانی که به صورت رنگ های برتر در درون عکس دیده می شوند ؛ موجب ایجاد حس نزدیکی به سوژه ها در درون عکس می شوند .

قرمز ؛ یکی از رنگ هایی است که در صورت استفاده به صورت رنگ برتر ؛ موجب ایجاد حس نزدیکی بسیار زیادی خواهد شد .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

رنگ های پیشرو در صورت استفاده بیش از اندازه در یک عکس ؛ موجب انحراف توجه مخاطب از سوژه اصلی در درون عکس خواهد شد .

رنگ های پسرو ؛ برعکس حالت فوق عمل کرده و موجب ایجاد حس دوری در پس زمینه و کوچکتر دیده شدن سوژه ها می شوند .

ایجاد حس دوری ؛ فاصله و عمق در یک عکس با استفاده از رنگ های سرد و پسرو به دست می آید .

نمایندگی کانن - نمایندگی رسمی کانن  - تعمیر دوربین - نمایندگی تعمیر دوربین - آموزش عکاسی

 

نظرات




=