برگزاری وركشاپ آموزش (راه اندازی و بکارگیری دوربین های دیجیتال)

برگزاری وركشاپ آموزش  (راه اندازی و بکارگیری دوربین های دیجیتال)

اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی نموده است این دوره‌ها که قرار است به صورت مداوم برگزار گردند ، در راستای ارتقای سطح دانش  عکاسی و فیلمبرداری بوده و در قالب ورکشاپ‌هایی برگزار می‌گردند که سرفصل این ورکشاپ‌ها در هر دوره متفاوت خواهد بود.

در روز سه شنبه 24 آبان‌ 1401 ، یکی از ورکشاپ‌های این دوره تحت عنوان راه اندازی و بکارگیری دوربین‌های دیجیتال برگزار شد که طی آن جناب آقای قاسمی موارد مهمی را در خصوص حفظ و نگهداری دوربین و لنز و تجهیزات عکاسی و همچنین به کارگیری دوربین‌های دیجیتال بیان نمودند. این موارد کاملاً مورد توجه حضار قرار گرفته بود و همگی خواستار اطلاع رسانی کامل و جامعه برای دوره‌های بعدی و ورکشاپ‌های آتی بودند.

نظرات