آموزش سرعت سینک فلاش در استودیو

آموزش سرعت سینک فلاش در استودیو

فلاش های خارج از دوربین ابزار  هایی بسیار مهم در تامین نور برای یک صحنه عکاسی به شمار می آیند و در رابطه با استفاده از آنها علاوه بر نکات هنری و خلاقانه ؛ همواره برخی از نکات فنی و تکنیکی نیز وجود دارند که باید از آنها آگاهی داشته باشیم . در زمان کار و استفاده از یک فلاش ؛ مسائلی در رابطه با سرعت شاتر دوربین وجود دارند که باید مورد توجه قرارداده شوند . در این مطلب ؛ مسئله سرعت سینک فلاش را مورد اشاره قرار می دهیم .

تعمیر دوربین - تعمیر لنز - تعمیر کانن - تعمیر نیکون

سرعت سینک فلاش چیست ؟

در رابطه با حالت نوردهی به دوربین به طور معمول موارد زیر مورد توجه قرار داده می شوند :

در زمان فشار دادن دکمه شاتر ؛ پرده مقابل سنسور دوربین باز شده و عمل وارد شدن نور بر سنسور را انجام می دهد . در پایان زمان نوردهی ؛ پرده دوم بالا آمده و مجددا از ورود نور به سنسور جلوگیری می کند .

سرعت سینک فلاش ؛ سریعترین سرعت شاتر است که در هر مرتبه از تابش فلاش ؛ به تمامی سطح سنسور نور می رساند .

در صورتی که شما از سرعت شاتر سریعتر از سرعت سینک فلاش استفاده نمایید ؛ نور فلاش زمانی تابیده می شود که یک یا هر دو پرده شاتر در مقابل سنسور قرار گرفته اند و به همین دلیل یک ناحیه سیاه رنگ بر روی تصویر شما به وجود می آورند. 

بنابراین ؛ در زمان انتخاب سرعت شاتر برای عکاسی به همراه یک فلاش در استودیو لازم است تا از سرعت سینک دوربین با نور فلاش آگاهی داشته باشیم . سرعت سینک فلاش ؛ محدوده ای را برای بالاترین سرعت شاتر قابل استفاده در دوربین شما تعیین می نماید . اما حتی در زمانی که بالاترین سرعت شاتر قابل استفاده با دوربین تعیین می شود ؛ هنوز هم بهترین سرعت شاتر را به درستی نمیتوان تعیین نمود .

 

انتخاب یک سرعت شاتر برای کار با فلاش

قبل از تصمیم گیری در رابطه با تعیین یک سرعت شاتر برای کارکردن به همراه فلاش ؛ ابتدا لازم است تا به صورت آزمایشی چند عکس بدون فلاش را تهیه کنید . در تصویر نمونه ؛ ما از سرعت شاتر 4/1 ثانیه شروع نموده و به تدریج تا 250/1 ثانیه را مورد استفاده قرار داده ایم . همانگونه که انتظار می رود ؛ در سرعت شاتر بالاتر ؛ تصویر کاملا تاریک شده و هیچ چیز در درون آن قابل مشاهده نمی باشد .

تعمیر دوربین - تعمیر لنز - تعمیر کانن - تعمیر نیکون

قبل از به کارگیری فلاش برای نوردهی به سوژه ؛ مهمترین نکته آن است که حالت نوردهی به صحنه و سوژه در پایین ترین حالت ممکن قرار داشته باشد و هیچ چیز در درون تصویر قابل مشاهده نباشد . با افزایش سرعت شاتر ؛ سوژه دارای کمترین حالت نوردهی خواهد بود و در زمان ورود فلاش برای نور دادن به آن ؛ از این طریق تاثیرگذاری نور فلاش را به خوبی می توان مشاهده نمود.

تعمیر دوربین - تعمیر لنز - تعمیر کانن - تعمیر نیکون

استفاده از نور فلاش به این شیوه موجب می شود تا نور آن در مقایسه با هر یک از دیگر نور های موجود در محیط به صورت روشن تر و شفاف تر دیده شود . و در این حالت کنترل کافی بر تاثیرات ناشی از نور فلاش وجود خواهد داشت .

 

چه زمان هایی از سرعت سینک فلاش نباید استفاده کرد ؟

اگر چه استفاده از سرعت سینک فلاش یک گزینه مطلوب به نظر می رسد اما همواره موقعیت هایی نیز وجود دارند که از آن نباید استفاده کرد .به عنوان مثال ؛ در شرایطی که تمایل دارید تا مقداری از نور محیط را در درون تصویر خود داشته باشید ؛ و یا در زمانی که تمایل دارید تا بخش هایی از پس زمینه را در درون تصویر خود جای دهید ؛ به دست آوردن این حالت ها را بدون سرعت سینک فلاش باید انجام دهید .

برای تست این حالت ؛ مقداری نور در محیط اطراف سوژه خود در استودیو قرار دهید . زمانی که از سرعت سینک فلاش استفاده می شود ؛ سوژه به خوبی نوردهی می شود اما محیط و نورهای اطراف آن از روشنایی کافی برخوردار نخواهند بود .

تعمیر دوربین - تعمیر لنز - تعمیر کانن - تعمیر نیکون

برای مشاهده نور های اطراف ؛ با کمتر نمودن سرعت شاتر  , نور های موجود در محیط نیز قابل مشاهده شده و از این طریق بخش هایی از پس زمینه نیز در درون تصویر قابل مشاهده خواهند بود .

این تکنیک ؛ یکی از روش های ترکیب نور محیط با نور فلاش برای نمایش همسان سوژه و پس زمینه در درون کادر تصویر است و استفاده از آن موجب می شود تا سوژه ؛ پس زمینه و نور های موجود در محیط اطراف آن به خوبی در درون تصویر قابل مشاهده باشند .
 

نظرات