برگزاری اولین جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

برگزاری اولین جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

اولین جلسه کمیسیون آموزش اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به شکل رسمی در تاریخ هجدهم فروردین سال 1403 برگزار گردید.
این جلسه با حضور اعضا کمیسیون و ناظر آن و همچنین ریاست محترم اتحادیه و بازرس هیئت مدیره در خصوص برنامه‌ ریزی امور راهبردی سال جاری در محل اتحادیه برگزار شد.

 

ریاست محترم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران
جناب آقای محمد رضا محمدی

 

کمیسیون آموزش اتحادیه ی تهران ، تحت نظارت سرکار خانم مرجان محمدی ( عضو هیئت مدیره ) و با ریاست کمیسیون جناب آقای عمران قاسمی و همچنین نائب رئیس کمیسیون، سرکار خانم سپیده اسلامیان و دبیر کمیسیون آقای داود نوتاش به همراه اعضای محترم آن سرکار خانم مرجان محمدی و آقای جواد جعفری به منظور هدف گذاری‌های مدیریتی، تهیه و تنظیم برنامه‌های سال جاری و همچنین تعیین سرفصل‌های کاری برگزار گردیده و نتیجه صورتجلسه شده است.


ریاست و اعضای کمیسیون آموزشی 

منبع خبر: روابط عمومی اتحادیه‌ی عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

نظرات