روش ساخت یک دوربین سیار اتاق تاریک (Camera obscura)

روش ساخت یک دوربین سیار اتاق تاریک (Camera obscura)

در فیلم 11 دقیقه ای Adorama TV  ، مارسین لواندوفسکی نحوه ساخت Camera obscura با استفاده از مقوا و یک لنز را آموزش می دهد .

دوربین های Obscura با لنز هایی در قسمت جلو از قرن 16 مورد استفاده بوده اند و این حالت بهترین روش برای شارپ نگه داشتن تصویر و در عین حال نوردهی کافی برای ثبت بهترین حالت بوده است .

 

شما می توانید این کار را با ایجاد یک روزنه کوچک انجام دهید اما برای اینکه تصویر شارپ تری داشته باشید روزنه ایجاد شده باید به اندازه ای کوچک باشد که تصویر را تا حد ممکن تاریک کند .

این یک رابطه دو سویه بین دو عامل است تا زمانی که شما لنز را وارد معادله نمایید .

این یک پروژه جالب برای همه کسانی میتواند باشد که به تاریخچه عکاسی علاقه دارند یا اینکه فقط می خواهند با یک جعبه بزرگ به سمت سوژه هدف گیری کنند . 

نظرات