تعمیرات نیکون

بیانیه جدید شرکت نیکون در مورد دوربین D750

بیانیه جدید شرکت نیکون در مورد دوربین D750

شرکت نیکون پس از گذشت مدت نسبتاً طولانی از اولین اعلام دور مورد مشکل نوار تیره بالای کادر در مواقعی که فلر در عکس وجود دارد دست به کار شد و با بیان بیانیه ای وجود این مشکل را تأیید کرده است و راهکار آن را نیز بیان نموده است. این ایراد پیشتر توسط گروهی از عکاسان مطرح شده بود که شرکت نیکون پس از مدتی نسبتاً طولانی به آن پرداخته است

ادامه...