چگونه با استفاده از یک نوار لاستیکی ، از لغزش لنز جلوگیری کنیم

چگونه با استفاده از یک نوار لاستیکی ، از لغزش لنز جلوگیری کنیم

با قرار دادن نوار لاستیکی بر روی دو قطعه حرکت کننده لنز در زمان حالت زوم ، قدرت ارتجاعی نوار لاستکی مقاومت و نیروی لازم برای ثابت نگه داشته شدن لنز فراهم آمده و  آنرا در جای خود نگه دارد . تنها به خاطر داشته باشید که به طور اشتباه این نوار لاستکی را بر روی رینگ فوکوس لنز قرار ندهید زیرا باعث اختلال و اشکالاتی در اتوفوکوس شما خواهد شد .

اما اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به جای روش های مبتکرانه در پی یافتن راه حل های بازاری برای این مشکل هستید ، محصولی واقعی به نام نوار لنز  Lens Band برای رفع این مشکل ، در بازار وجود دارد . 

نظرات