نمایش فایلهای RAW در ویندوز و فتوشاپ

نمایش فایلهای RAW در ویندوز و فتوشاپ

برای استفاده از فایل ، پس از دانلود آن را از حالت زیپ خارج نموده و بر روی ویندوز نصب نمایید.

نظرات