روش به دست آوردن بوکه در پیش زمینه تصویر

روش به دست آوردن بوکه در پیش زمینه تصویر

 

به طور معمول به دست آوردن بوکه های جذاب و زیبا در عکس با استفاده از لنز هایی که دارای یک دیافراگم نسبتا باز هستند ، قابل انجام می باشد . اما در زمان استفاده از یک لنز تله فتو ، حتی اگر یک دیافراگم نسبتا باز نداشته باشد ، نیز دستیابی به حالت های بوکه در درون کادر عکس امکان پذیر می باشد . در این مطلب روش دستیابی به بوکه های پیش زمینه با استفاده از لنز های تله فتو را مورد اشاره قرار می دهیم .

تعمیر دوربین کانن -  تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

1 – توجه به سوژه های دورتر

در تصویر بالا ، عکاسی از توربین های بادی در میان مزرعه گندمزاری انجام شده است که عکاس را در فاصله 150 متری از سوژه اصلی قرار می دهد . در این شرایط ، سوژه به سمت پس زمینه قرار گرفته و مقدار زیادی از فضای پیش زمینه در درون کادر عکس به وجود می آید . در این تصویر ، با استفاده از فاصله  کانونی 244 میلیمتری ، نقطه فوکوس بر روی توربین های بادی قرار گرفته است و پیش زمینه تصویر از فوکوس خارج گردیده است .

زمانی که سوژه ها در فاصله ای نسبتا دور دست قرار می گیرند ، فاصله موجود میان دوربین تا سوژه موجب می شود تا سوژه به صورت محو تر از حالت عادی دیده شود . این حالت را پرسپکتیو اتمسفری یا پرسپکتیو فضایی می نامند . در این حالت ، زوم کردن بر روی سوژه برای واضح تر نمودن آن ، به تنهایی کافی نخواهد بود .  

بسیاری از اوقات تصور می شود که در فوکوس قرار دادن سوژه و از فوکوس خارج نمودن پس زمینه برای به دست آوردن بوکه و ایجاد حالت برجسته در سوژه کافی می باشد اما در هر صورت اگر المان هایی در پیش زمینه وجود داشته باشند از فوکوس خارج نمودن آنها نه تنها موجب ساده و منظم شدن پیش زمینه تصویر می شود بلکه چشم مخاطب را به سمت سوژه دور موجود در تصویر نیر هدایت می نماید .

مرحله اول : از یک لنز تله فتو استفاده کنید .

دور بودن سوژه از دوربین مستلزم استفاده از یک فاصله کانونی بسیار بلند می باشد . در تصویر بالا از فاصله کانونی 244 میلیمتر استفاده شده است . لنز های تله فتو به طور طبیعی دارای عمق میدان بسیار محدودی هستند و حتی در زمانی از یک دیافراگم بسته تر مثل F5/6 استفاده می شود نیز کاهش عمق میدان  به صورت محسوس مشاهده می شود .

مرحله 2 : از زاویه دید از پایین low angel استفاده کنید .

برای به دست آوردن بیشترین مقدار بوکه ها در پیش زمینه تصویر ، از یک زاویه دید از پایین ( Low angel) استفاده کنید .

نکته : هر اندازه نزدیکترین فاصله فوکوس دهی لنز طولانی تر باشد ، دستیابی به بوکه های پیش زمینه ، آسانتر خواهد بود.

لنز های تله فتو در مقایسه با سایر لنز ها نزدیکترین فاصله فوکوس دهی طولانی تری دارند و این امر بدان معنا می باشد که اجسام نزدیک به لنز به طور عادی در محدوده خارج از فوکوس قرار خواهند داشت .

به این نکات نیز توجه داشته باشید :

در یک لنز زوم تله فتو ، نزدیکترین فاصله فوکوس دهی با توجه به فاصله کانونی انتخاب شده ممکن است متغیر باشد .

لنز های پرایم سوپر تله فتو مثل یک لنز 300m به طور معمول نزدیکترین فاصله فوکوس دهی بسیار طولانی تری دارند .

تعمیر دوربین کانن -  تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

2 – از پس زمینه های پر نور برای ایجاد بوکه های مدور در پیش زمینه استفاده کنید .

زمانی که مقدار زیادی از نور در پس زمینه سوژه قرار داشته باشد ؛ از فوکوس خارج نمودن عوامل پیش زمینه موجب ایجاد بوکه های زیبا و مدور در آن خواهد شد.

مرحله 1 : از یک پس زمینه پر نور استفاده کنید .

قرار گرفتن نور در پس زمینه یک چالش است اما شما می توانید آن را به یک فرصت تبدیل کنید . زمانی که نور در پس زمینه قرار دارد از بازتاب آن در عوامل موجود در پیش زمینه می توان استفاده نمود .

مرحله 2 : از حالت نورسنجی نقطه ای ، AE lock  و گزینه جبران نوردهی استفاده کنید .

گزینه های جبران نوردهی و حالت AE lock حالت های بسیار موثری برای عکاسی در شرایطی هستند که نور در پس زمینه قرار دارد . نور دهی را بر اساس سوژه انجام داده و حالت آنرا قفل کنید . از گزینه جبران نوردهی نیز برای تنظیمات دقیقتر میزان نوردهی می توان استفاده نمود . بهترین نتایج را زمانی می توان به دست آورد که از حالت Live View یا ویزور الکترونیکی دوربین استفاده می نمایید.

تعمیر دوربین کانن -  تعمیر دوربین نیکون - تعمیر دوربین سونی

 

مرحله 3 : از زاویه دید از پایین استفاده کنید .

پایین آوردن زاویه دید دوربین علاوه بر اینکه المنت های بیشتری را در پیش زمینه قرار می دهد ، در عین حال موجب می شود تا مقدار بسیار زیادی از آنها در حالت بوکه قرار داشته باشند .

 

تعمیر دوربین کانن
تعمیر دوربین نیکون
تعمیر دوربین سونی

 

نظرات