نام :
سیف
تاریخ عضویت :
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393
تعداد تصاویر :
0
تعداد پستهای انجمن :
674
شناسه کاربری :
1
درباره ی من :در شرکت ایده آل دوربین به عنوان مسئول سایت فعالیت می کنم.
نام دوربین :canon