نام :
ابوالفضل پردلی
تاریخ عضویت :
چهارشنبه 25 اسفند 1395
تعداد تصاویر :
9
تعداد پستهای انجمن :
1
شناسه کاربری :
6182
درباره ی من :تخصصم عکاسی است و بیشتر از معماری های باستانی و طبیعت زیبا عکس بر می دارم.
نام دوربین :nikon