تعمیرات نیکون

CANON LENS EF 35mm f1.4 L II

CANON LENS EF 35mm f1.4 L II

نمایندگی اصلی کانن از لنز  PRIME  جدید EF 35mm f1.4 L II رو نمایی کرد. این لنز جدید  قابلیت حذف طیف رنگ آبی را دارد.

ادامه...