خانه
ایده آل دوربین
درباره ي ما

تصاویرمرتبط

/

جدیدترینها

آهوی شنی بین النهرین

آهوی شنی بین النهرین
تعداد این آهو در کل جهان به چهل رآس نمی رسد. این تعداد اندک در حال حاضر در جنوب غرب کشور خودمان و کشور همسایه عراق تردد میکنند که شدیدا توسط شکارچیان تهدید میشوند.
اطلاعات
نویسنده
امتیاز
اشتراک
گزارش تخلف
دانلود