دوربین کانن

لنز ٣٠٠-٧٠كانون

لنز ٣٠٠-٧٠كانون   [1397/06/29 20:31:49] پست#2356

لنز ٣٠٠-٧٠كانون به دليل زمين خوردن رينگ داخل آن جدا شده آيا قابل تعمير ميباشد
ممنو
 
درحال بارگزاری
در حال بارگزاری...