منوی تعمیرگاه دوربین

استاپ های نوردهی با توجه به سرعت شاتر


استاپ های نوردهی با توجه به سرعت شاتر

سرعت شاتر ؛ یکی از مهمترین اصول کار با دوربین است که در هر سطح از عکاسی باید به آن توجه نمود ..

تعریف دقیق سرعت شاتر چیست ؟ یک استاپ و دو استاپ افزایش سرعت شاتر چه تاثیری در عکس به وجود می آورد؟تعمیرات کانن در تهران

شاتر ؛ یکی از اضلاع مثلث نوردهی به دوربین است و در کنار دو ضعلف ایزو و دیافراگم در مجموع مثلث نوردهی به دوربین را تشکیل می دهند.تعمیرات نیکون در تهران

در حالیکه دیافراگم در درون لنز حجم ورود نور به دوربین را کنترل می کند و ایزو مقدار نور مورد نیاز برای تشکیل یک عکس را تشکیل می دهد ؛

سرعت شاتر ؛ بیانگر زمان نوردهی به دوربین و سنسور را تعیین می کند .

ایجاد یک توازن دقیق و قوی میان اضلاع مثلث نوردهی تمام آنچیزی است که یک عکاس برای گرفتن یک عکس ؛ در مرحله اول باید مورد تنظیم قرار دهد .

ساده ترین راه برای کنترل سرعت شاتر ؛ قرار دادن دایل مود دوربین در حالت اولویت شاتر است . تعمیر دوربین کانن

این حالت در دوربین های کانن با مود TV و در دوربین های نیکون با مود S در دایل مود دوربین در دسترس می باشد .

اعداد مختلفی برای نشان دادن سرعت شاتر دوربین استفاده می شوند.

نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون - تعمیرات کانن - تعمیرات نیکون - نمایندگی تعمیرات کانن

به عنوان مثال عدد 1/125 نشانگر آن می باشد که شاتر دوربین در مدت یک صد و بیست و پنجم ثانیه باز و بسته می شود.

در صورت ارتقا سرعت به 1/250 ثانیه ؛ به معنای آن است که نصف زمان مورد استفاده در حالت قبل ، نور برای عبور از شاتر و رسیدن به سنسور دوربین ؛ فرصت خواهد داشت .

در صورت استفاده از 1/500 ثانیه ؛ زمان نوردهی به دوربین مجددا نصف خواهد شد با هر عدد تغییر در دوربین ، و این رابطه ادامه پیدا می کند .

هر عدد افزایش یا کاهش در سرعت شاتر که موجب دو برابر شدن یا نصف شدن زمان نوردهی به دوربین می شود ؛ به عنوان یک استاپ در نوردهی شناخته می شود .

اما همانگونه که در دوربین نیز قابل مشاهده است ؛ در فاصله بین استاپ ها ؛ اعداد دیگری نیز دیده می شوند که این اعداد به شکل یک سوم استاپ قابل مشاهده هستند .

 در هر یک از مود های نوردهی دستی M و یا در حالت های جبران نوردهی ؛ مفهوم استفاده از استاپ های نوردهی ؛ اهمیت بیشتری پیدا می کند.

هر یک از نقاط یا خطوط موجود بر روی محور نورسنجی دوربین ؛ که در ویزور یا در صفحه ال سی دی دوربین دیده می شود ؛ بیانگر یک سوم استاپ نوردهی در دوربین خواهد بود .

به جز در مواقعی که از وضعیت جبران نوردهی استفاده می شود ؛ نشانگر زیر محور نورسنجی در مود اولویت شاتر تغییر نخواهد یافت .

زیرا در این حالت دیافراگم به صورت خودکار تنظیم شده و جبران نور در دوربین انجام می شود .

دیافراگم نیز به صورت استاپ های کامل و یا یک سوم استاپ قابل تنظیم می باشد و از این روی در صورت استفاده

از سرعت شاتر سریع ؛ دوربین یک دیافراگم بازتر را مورد استفاده قرار داده و در صورت استفاده از یک سرعت شاتر پایین ,

دوربین به صورت خودکار استفاده از یک دیافراگم بسته تر را در ارجحیت قرار می دهد . نمایندگی اصلی کانن

نظرات
 

021-66720048 دفترجمهوری
021-88840065 دفتر هفت تیر
خیابان جمهوری،بعد از تقاطع شیخ هادی ساختمان آلومینیوم،طبقه11 واحد1117 تعمیرگاه مرکزی دوربین
میدان هفت تیر ابتدای خیابان بهارشیراز پلاک 189 طبقه3 واحد 6و7 شرکت ایده آل دوربین
مشاهده کلیه اخبار
نمایندگان فروش
CANON NIKON
=