تفاوت مود های اتوفوکوس در دوربین های نیکون

تفاوت مود های اتوفوکوس در دوربین های نیکون


نمایندگی تعمیرات نیکون - در میان دوربین های مختلف از برند  های متفاوت مود ها و حالت های اتوفوکوس با نام های متفاوتی دیده می شوند

و در روزگاران گذشته در دوربین های نیکون از دو مود Continuous Servo AF و single area AF برای عملکرد سیستم اتوفوکوس دوربین ها استفاده می شده است .

اما امروزه و در دوربین های جدید و مدرن این کمپانی از سه مود AF-C و AF-S و AF-A

برای اتوفوکوس و از حالت MF برای فوکوس دستی استفاده می شود .

دراین مطلب تفاوت هر یک از مود های مورد استفاده در فوکوس دوربین های نیکون را مورد اشاره قرار می دهیم .

نمایندگی تعمیرات نیکون - تعمیر دوربین نیکون - نمایندگی نیکون تهران

مود های AF-C, AF-S, AF-A چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند ؟

AF-C ؛ یا اتوفوکوس متوالی که به آن Servo متوالی نیز گفته می شود بیشتر برای عکاسی از سوژه های متحرک و در حال حرکت مناسب است .

بعنوان مثال در زمانی که در این حالت عکاس بر روی یک حیوان یا پرنده در حال حرکت فوکوس را انجام می دهد و دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهد ؛

فوکوس بر روی سوژه باقی خواهد ماند . به عبارت دیگر با استفاده از این حالت تا زمانی که سوژه در حال حرکت مورد تعقیب قرار می گیرد ؛

با نیمه نگه داشتن دکمه شاتر ، سوژه در فوکوس دوربین باقی خواهد ماند . نمایندگی تعمیرات نیکون

AF-S ؛ یا اتوفوکوس تکی ، بیشتر برای عکاسی از سوژه های ثابت و بدون حرکت مناسب است .

با استفاده از این مود فوکوس بر روی سوژه فاقد حرکت قفل شده

و بعد از ترکیب بندی مجدد می توان دکمه شاتر را تا انتها فشار داده و عکس را به ثبت رسانید .

AF-A ؛ حالتی ما بین دو مود قبلی به شمار می آید و دوربین یکی از دو حالت فوق را برای اتوفوکوس بر می گزیند .

در اینجا اگر دوربین تشخیص دهد که سوژه در وضعیت ثابت قرار دارد مود AF-S  را انتخاب می نماید

و در صورت تشخیص حرکت سوژه از مود AF-C استفاده خواهد نمود .

دوربین های نیکون در حالت پیش فرض در این مود قرار دارد .

MF برای فوکوس دستی مورد استفاده قرار می گیرد . علت قرار دادن این مود در منو تنظیمات دوربین چندان مشخص نیست

زیرا به طور معمول بر روی بدنه لنز ها دکمه ای برای تغییر وضعیت AF/MF وجود دارد

نمایندگی تعمیرات نیکون - تعمیر دوربین نیکون - نمایندگی نیکون تهران

به چه علت باید مودهای اتوفوکوس را تغییر داد ؟

همانگونه که پیش از این بیان شد دوربین های نیکون به صورت پیش فرض در حالت اتوفوکوس AF-A. قرار دارند و در این حالت دوربین

وضعیت ثابت یا متحرک بودن سوژه را تشخیص خواهد داد و بر اساس تشخیص خود میان مود های AF-C یا AF-S یکی را انتخاب می نماید . تعمیرات نیکون

بسیاری از عکاسان به تنظیمات و تشخیص های دوربین چندان اعتماد ندارند و البته دوربین نیز در برخی از موارد درتشخیص های خود دچار اشتباه می شود .

و در این موارد هنرمندان عکاس تصمیم میگیرند تا موقعیت را خود تشخیص بدهند .

نظرات