5 ترفند برای کاهش تأثیر نامطلوب غبغب در پرتره ها

5 ترفند برای کاهش تأثیر نامطلوب غبغب در پرتره ها

گاهی در عکاسی پرتره ، وجود غبغب موجب کاهش زیبایی عکس شده و یا خود سوژه عکاسی از وجود آن ناراضی است .

در ترفند امروز از زبان برادران Koldunov به شما 5 روش آموزش داده خواهد شد که طی آنها ، شما به عنوان عکاس قادر خواهید بود که تأثیر غبغب را در تصاویر پرتره خود از بین برده و یا کمرنگ کنید.

  1. از مدل بخواهید سر را رو به جلو نگاه دارد

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی تعمیرات نیکون - نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون

اولین روش این است که از مدل عکاسی خود بخواهید  که سر خود را جلو و پایین بیاورد. این کار موجب کشیده شدن پوست گردن و در نتیجه جمع شدن غبغب و دلنشین تر شدن تصویر پرتره  می‌شود

  1. تغییر حالت قرارگیری

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی تعمیرات نیکون - نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون

با تغییر زاویه در عکاسی نیز می‌توان نمایش ظاهری برجستگی غبغب را در قسمت پایین چانه تا حد نصف کاهش داد

  1. ایجاد سایه در ناحیه غبغب

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی تعمیرات نیکون - نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون

در این روش با استفاده از نور پردازی اقدام به کاهش تأثیر غبغب می‌کنیم.در این تکنیک منبع نور اصلی را بالا می‌بریم تا سایه چانه به روی پوست شل غبغب بیفتد و آنرا پنهان نماید.

  1. از زاویه ای در بالاتر از چهره سوژه اقدام به عکسبرداری کنید

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی تعمیرات نیکون - نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون

در این شیوه بجای عکسبرداری از راست مستقیم از چهره مدل عکاسی میشود اما با زاویه از بالا که متمایل به پایین است و در این شیوه خط چانه کاملاً واضح افتاده و به روی غبغب پوشش ایجاد می‌کند.

                                                       

  1. از نمای نزدیک عکسبرداری کنید

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی تعمیرات نیکون - نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون

به سوژه نزدیک تر شوید و با یک لنز وایدتر از مدل عکسبرداری کنید.

با این شیوه شما یک اعوجاج در تصویر ایجاد می‌کنید که به واسطه آن برخی از برجستگی‌ها را می‌توانید پنهان نمایید.

البته این شیوه همه جا کاربرد ندارد برای مثال اگر سوژه عکاسی دور باشید، استفاده از این شیوه خیلی دلچسب نخواهد بود.

 ویدئوی زیر توسط برادران Koldunov در این خصوص تهیه و ارائه شده است که طی آن تمامی موارد فوق نمایش داده شده است.

 

 

نمایندگی تعمیرات کانن - نمایندگی تعمیرات نیکون - نمایندگی کانن - نمایندگی نیکون

نظرات